Văn bản: Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tên văn bản: Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/12/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 97/2018/TT-BTC
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực