Văn bản: Công văn số 14087/BTC-TCHQ ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan v/v Nộp giấy phép CITES khi làm thủ tục XK, tái xuất

Tên văn bản: Công văn số 14087/BTC-TCHQ ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan v/v Nộp giấy phép CITES khi làm thủ tục XK, tái xuất
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công văn
Số hiệu: 14087/BTC-TCHQ (2018)
Người ký: Mai Xuân Thành
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực