Văn bản: Thông tư số 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Tên văn bản: Thông tư số 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 44/2018/TT-BCT
Người ký: Trần Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực