Văn bản: Quyết định số 4326/QĐ-BCT ngày 19/11/2018 của Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Công nghệ kim loại Châu Á

Tên văn bản: Quyết định số 4326/QĐ-BCT ngày 19/11/2018 của Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Công nghệ kim loại Châu Á
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 20/07/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 4326/QĐ-BCT
Người ký: Trần Quốc Khánh
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực