Văn bản: Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày

Tên văn bản: Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 07/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 48/2018/TT-BCT
Người ký: Trần Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực