Văn bản: Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,

Tên văn bản: Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 47/2018/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực