Văn bản: Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tên văn bản: Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 163/2018/QĐ-TTg
Người ký: 163/2018/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản: