Văn bản: Thông tư công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hs

Tên văn bản: Thông tư công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hs
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 11/2018/TT-BTTTT
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực