Văn bản: Quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước

Tên văn bản: Quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 564/2018/UBTVQH14
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Hiệu lực văn bản: