Văn bản: Quyết định số 873/QĐ-HQĐNg ngày 22/10/2018 về việc giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK

Tên văn bản: Quyết định số 873/QĐ-HQĐNg ngày 22/10/2018 về việc giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 22/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 873/QĐ-HQĐNg
Người ký: Nguyễn Thị Thanh Vân
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực