Văn bản: Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài

Tên văn bản: Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 23/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 05/CT-BTC
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực