Văn bản: Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên văn bản: Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 31/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3442/QĐ-GC
Người ký: Lê Đình Thuật
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực