Văn bản: Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên văn bản: Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 24/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3210/QĐ-BTNMT
Người ký: Trần Hồng Hà
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực