Văn bản: Quyết định số 4085/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

Tên văn bản: Quyết định số 4085/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 4085/QĐ-BCT
Người ký: Trần Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực