Văn bản: Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Tên văn bản: Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 4086/QĐ-BCT
Người ký: Trần Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực